Inici  |  Avís legal  |  Accesibilitat  |  Contactar  |  Català  |  Castellano

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consorci Sociosanitari de Menorca
El Consorci Sociosanitari de Menorca és una entitat pública constituïda l’any 2007, integrada pel Consell Insular de Menorca i els vuit ajuntaments de l’illa, que té per objecte l'actuació en matèria d'assistència i serveis socials per respondre a la dependència, dins les àrees d'atenció a la gent gran i a les persones amb manca d'autonomia personal, entre d’altres.
 
 
LOGO
          

Qui som?

El Consorci Sociosanitari de Menorca és una entitat pública constituïda l’any 2007, integrada pel Consell Insular de Menorca i els vuit ajuntaments de l’illa, que té per objecte l'actuació en matèria d'assistència i serveis socials per respondre a la dependència, dins les àrees d'atenció a la gent gran i a les persones amb manca d'autonomia personal, entre d’altres.

El Consorci és una organització que va néixer amb un primer propòsit: l'obertura i la gestió del Centre Sociosanitari Santa Rita. Però, a banda d’aquest, té capacitat per gestionar altres centres, serveis o programes sociosanitaris i socials. Concretament:
 
  • Els que li assignin el Consell de Menorca, els ajuntaments o altres entitats de l'illa (mancomunitats, consorcis, associacions, etc.).
Els que li adjudiqui, assigni o concerti el Govern de les Illes Balears.

Estatuts del ConsorciMembres de la Junta

La Junta de Govern
Presidència: El president o presidenta del Consell Insular, que presidirà el Consorci i la seva Junta de Govern
Vocals:
Un representant designat per cadascun dels Ajuntaments membres del consorci;
Un representant designat pel Servei de Salut de les Illes Balears;
Dos representants designats pel Consell Insular de Menorca

La Comissió Permanent
està formada per:
president o presidenta del consorci,

la persona que ostenti la gerència i de

4 vocals, elegits per la Junta de Govern entre els seus membres, entre els quals hi haurà igual nombre de representants dels Ajuntaments que del Consell
Insular.

el secretari o la secretària del Consorci amb veu però sense vot.
                                                                                    

 
 
SOBRE EL CONSORCI
El Consorci Sociosanitari de Menorca és una entitat pública constituïda l’any 2007, integrada pel Consell Insular de Menorca i els vuit ajuntaments de l’illa, que té per objecte l'actuació en matèria d'assistència i serveis socials per respondre a la dependència, dins les àrees d'atenció a la gent gran i a les persones amb manca d'autonomia personal, entre d’altres.

Presentació                 
Contacte
Per a qualsevol consulta o per contactar amb nosaltres, podeu fer-ho a través d'aquest formulari:


Consorci Sociosanitari de Menorca